Yhteispohjoismaalainen vaatimus lääkkeellisen kuolinavun laillistamiseksi