Vihdoinkin eutanasiaan tartutaan

Tänä vuonna on paljon keskusteltu hyvästä ja huonosta hoidosta. Olemme saaneet lukea kovia kokemuksia ja kertomuksia hyvästä hoidosta. Exitus-yhdistys on tehnyt määrätietoista työtä eutanasialainsäädännön puolesta jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Työ alkaa tuottaa tulosta.

Ilolla otamme vastaan kansanedustaja Stefan Wallinin (r.) kirjallisen kysymyksen eutanasialainsäädännöstä, jonka hän jätti 21.10. eduskunnassa. Sen on allekirjoittanut 24 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta, joukossa 6 nykyistä tai entistä puolueen puheenjohtajaa ja 8 entistä ministeriä.

On merkittävää, että kysymykseen on yhtynyt näin monta poliittista päättäjää ja he edustavat laajasti eri puolueita. On jo aikakin kuunnella kansaa, sillä jo vuosien ajan suomalaiset ovat osoittaneet vahvan kannatuksensa eutanasialainsäädännölle.

Viimeisten 10 vuoden ajan eutanasian kannatus on ollut 75 prosentin luokkaa. Syyskuussa julkaistun väitöstutkimuksen mukaan suomalaisten kannatus olisi jo noin 85 prosentin tasolla.

Sairaanhoitajien positiivinen näkemys ja myönteinen kanta eutanasialainsäädännölle on lisääntynyt. Lääkärikunnan myönteinen kanta on myös vahvaa. Vuonna 2013 noin 46 prosenttia lääkäreistä suhtautui eutanasiaan myönteisesti. Oletettavasti kannatus on nyt vielä suurempaa.

On aika käydä lainsäädännöllistä keskustelua. Lääkäriliiton kielteinen kanta eutanasiaan ei ole enää tästä päivästä. On kuunneltava kansan tahtoa ja kärsiviä, vakavasti sairaita ihmisiä.

Suurin osa vakavasti sairaista saa avun hyvällä saattohoidolla, mutta meillä on aina ollut ja tulee olemaan joukko ihmisiä, jotka eivät saa apua parhaimmastakaan saatto- ja kivunhoidosta. On ryhmä ihmisiä, joilla on suunnattomia fyysisiä ja psyykkisiä kärsimyksiä. Heidät on tähän asti unohdettu niin lääkäriliiton kuin poliitikkojenkin taholta.

On arvioitu, että Suomessa voisi olla noin 200–300 vakavasti sairasta, jotka voisivat haluta turvautua eutanasiaan omassa asiassaan. Miksi he eivät saisi päättää itse kuolemastaan tilanteessa, jossa kaikki mahdollinen hoidollisesti on tehty ja jäljellä on vain suuri kärsimys? Keneltä se olisi pois, jos minä haluan päättää itsestäni ja omasta kuolemastani avoimesti lain suomin turvin, kun minulla on vain suurta kärsimystä?

Stefan Wallin toteaa hallitukselle jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä seuraavasti: ”Potilaan näkökulmasta eutanasiassa on loppujen lopuksi kysymys ihmisen oikeudesta päättää omasta elämästään. Ei ole olemassa sellaista normia, joka poistaisi kuolevalta henkilöltä tämän subjektiivisen oikeuden.”

Myös vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on allekirjoittanut kirjallisen kysymyksen eutanasiasta. Jo vuonna 2012 vihreät linjasivat myönteisen kannan eutanasiaan tekemäni puoluekokousaloitteen johdosta.

Nyt on aika puolueiden toimia yhdessä. Myös perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien joukossa on myönteisesti eutanasiaan suhtautuvia, vaikka puolueiden johto ilmaiseekin kielteistä kantaa.

Suomalaiset antavat vahvan tukensa eutanasialaille. Tätä kansan tahtotilaa pitää kuunnella ja toimia sen mukaan.

Kari Viholainen
Puheenjohtaja
Exitus ry

Turun Sanomat 27.10.2016, Savon Sanomat 30.10.2016,Huvudstadsbladet 30.10.2016, Vasa Bladet 30.10.2016, Kaleva 31.10.2016

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.