TOIMINTASUUNNITELMA 2020

EXITUS RY , Y 1937109-81/2

Vuosi on yhdistyksen 27. toimintavuosi.

1. YHDISTYKSEN TAVOITTEET

Toimia sen hyväksi, että Suomeen saataisiin eutanasian salliva laki. Eutanasia voisi tulla kysymykseen vain potilaan omasta tahdosta ja aloitteesta silloin, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste lääketieteellisesti arvioiden on toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön.

Edistää vakavasti sairaiden, iäkkäiden ja terminaalivaiheessa olevien ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja sen säilyttämistä kaikissa elämän tilanteissa.

Edistää valtakunnallisen saattohoidon saatavuutta.

Vaikuttaa sellaisiin asenteisiin, jotka takaisivat kuolevalle oikeuden arvokkaaseen ja inhimilliseen elämän loppuvaiheeseen.

2. YHDISTYKSEN TOIMINTA

Exitus ry:n hallituksen lääketieteellinen asiantuntija Juha Hänninen ja hallituksen puheenjohtaja Kari Viholainen ovat mukana Sosiaali- ja terveysministeriön perustamassa Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen työryhmässä.

Tiedotuskohteina v 2020 ovat edelleen yhdistyksen ulospäin suuntautuvassa toiminnassa, eutanasian sallivan lain aikaansaamisen puolesta toimiminen sekä potilaslain 6.§:n ja 8:n §:n mukainen oman hoitotahdon ilmaisemisen oikeus. Exitus ry on julkaissut Kuolinaputahto – lomakkeen, jonka tunnettavuutta pyritään edistämään ja luomaan kansalaisten keskuudessa keskustelua eutanasian edistämiseksi. Erityisesti Exitus ry:n nettisivulla tiedotetaan sekä hoitotahdosta että kuolinapu – lomakkeesta ja mahdollisuudesta viedä ne Omakanta- palveluun. Lisätään edelleen myös yleisön tietoisuutta vuonna 2007 voimaan tulleesta Edunvalvontavaltuutuksen laista.

3. YLEISÖTILAISUUDET

Jatketaan yleisötilaisuuksien pitämistä eri puolilla maata. Mahdollisuuksien mukaan vastataan luento- ja esitelmäkutsuihin yhdistyksen toiminnasta, hoitotahdosta, kuolinapu – lomakkeesta jne.

Ensimmäinen Pohjoismainen eutanasia- konferenssi pidettiin Tukholmassa 11.-12.10.2019. Vuonna 2020 Exitus ry tulee isännöimään pohjoismaisen konferenssin Suomessa.

4. ULKOMAAT

World Federation of Right to Die- yhdistyksen jäsenenä Exitus ry seuraa aktiivisesti EU-maiden eutanasiakeskustelua. Exitus ry:n hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Juha Hänninen jatkaa jo loppuvuonna 2019 alkanutta kanssakäymistä Hollannin, Belgian ja Espanjan eutanasia – asiantuntijalääkäreiden kanssa perehtyen myös eutanasia-lääkäreiden koulutukseen. Näin voidaan tuoda todellisia faktoja usein vääristyneistä eutanasia-käsitteistä yleisön ja poliitikkojen tietoisuuteen.

5. JÄSENISTÖ

Jäsenistöön kohdistuvassa työssä pääpaino on jäsenistön aktivoimisessa ja uusien jäsenten hankkimisessa. Lisätään ja kiihdytetään hyvin 2019 alkanutta some- näkyvyyttä (Twitter, Facebook, Instagram).

6. JÄSENREKISTERI

Yhdistys käyttää membook – jäsenrekisteriä

7. YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen toiminta katetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Yhdistys hankkii rahankeräysluvan, jonka avulla pyritään myös kartuttamaan yhdistyksen varoja. Selvitetään mahdollisuuksia hakea säätiöiden ja vastaavien yhteisöjen avustuksia toimintaan.

*****

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.