Saattohoito vaatii pikaista kehittämistä

Sairaanhoitajaliitto toteutti kyselyn jäsenilleen tarkoituksena selvittää sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta ja saattohoidosta. Vastanneista sairaanhoitajista selvä enemmistö 64 % kannatti eutanasian laillistamista.

Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista suurin osa hoitaa kuolevia potilaita vähintään joskus. Kyselystä nousi esiin hälyttävänä kivunhoidon ja saattohoidon nykytila. Sairaanhoitajien mukaan kivunhoitoon ei ole yhtenäisiä käytäntöjä. Sairaanhoitajat toivat vastauksissaan esille saattohoidon vaihtelevan tason ja niukat resurssit.

Yli 70 % vastaajista kertoi tarvitsevansa saattohoito-osaamista työssään. Kiitettäväksi oman osaamisensa arvioi heistä vain 10 % ja hyväksi alle puolet. Väitteen ”Minulla on tietoa ja kyky hoitaa potilasta, jolla kärsimystä ja sitä aiheuttavia oireita.” – kanssa täysin samaa mieltä oli alle 30 % vastaajista. Jokseenkin samaa mieltä oli yli puolet vastaajista.

Riittävästi koulutusta saattohoidosta vastasi saaneensa noin 20 % sairaanhoitajista. Suurin osa, lähes 70 % arvioi tarvitsevansa lisää koulutusta saattohoitotyöhön. Yli puolet kertoi, ettei heidän työyksikössään ollut käytössä Sosiaali- ja terveysministeriön Saattohoitosuositukset (STM 2010). Yhtä lailla yli puolet vastaajista kertoi, että työyksikössä ei ole yhdessä sovittuja toimintamalleja saattohoidon toteutuksesta. Saattohoitokäytäntöjä ei myöskään kehitetä aktiivisesti vastanneiden työyksiköissä (yli 60 %).

Lähes 90 % sanoi, että saattohoitoa ei ole kehitetty riittävästi Suomessa, ja lähes 80 %:n mielestä Suomeen tarvitaan saattohoitolaki.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela toteaa liiton tiedotteessa (24.4.2017), että eutanasiaa ja tasokasta saattohoitoa ei sairaanhoitajien jäsenistön mielestä pidä nähdä vaihtoehtoina toisilleen. ”Samalla, kun eutanasian laillistaminen saa kannatusta, saattohoidon kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä. On todella huolestuttavaa, että saattohoidon käytännöt ovat niin monen sairaanhoitajan mielestä epäselviä”, Hahtela kirjoittaa liiton kotisivuilla.

Yle kirjoitti helmikuussa 2017, että saattohoidon taso ei yllä suositusten tasolle kaikissa kunnissa. ”Huonoin tilanne on Itä-Suomessa. Tarvitsemme alueellista tasa-arvoa. Töitä on paljon tehtävänä, sanoo Helsingin yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto.” (YLE 15.2.2017 http://yle.fi/uutiset/3-9461651 viitattu 28.4.2017)

Saattohoidon laadullinen ja alueellinen kehittäminen pitää aloittaa heti.

Katja Niemi, Exitus ry. hallituksen jäsen

Sairaanhoitajaliiton Eutanasia ja saattohoito-kysely toteutettiin ajalla 7.4 – 17.4.2017. Kyselyyn vastasi 2683 Sairaanhoitajaliiton jäsentä. Kyselyn tulokset ovat nähtävissä Sairaanhoitajaliiton sivuilla: https://sairaanhoitajat.fi/2017/kysely-sairaanhoitajat-myonteisia-eutanasialle (viitattu 27.4.2017)

Potilas-lehti 25.5.2017

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.