Miksi tarvitaan eutanasialaki?

Eutanasialaki tarvitaan, jotta voidaan vähentää tarpeetonta inhimillistä kärsimystä. Paraskaan saattohoito ei auta kaikkia kuolevia, vaan vähintään 1-2 % meistä kokee erittäin tuskallisen kuoleman saattohoidosta ja kivun lievityksestä huolimatta.

Tarvitaan siis sekä hyvän saattohoidon saamista kaikkien ulottuville että mahdollisuutta eutanasiaan silloin, kun hyvää kuolemaa ei voida muuten taata. Tässä mielessä mahdollisuus eutanasiaan on osa hyvää saattohoitoa.

Potilaan oma tahto

Suomessa on jo pitkään ollut käytössä hoitotahto, jolla ihminen voi etukäteen esittää toiveensa´siitä, miten häntä hoidetaan sairauden tai tapaturman yhteydessä.

Eutanasialaki vaikuttaisi saman suuntaisesti kuin hoitotahto. Se antaisi ihmiselle mahdollisuuden pyytää ja saada kuolinapua silloin, kun sairautta ei voida enää parantaa ja kärsimys on inhimillisesti katsoen kohtuutonta.

Kyseessä pitää olla nimenomaan potilaan OMA TAHTO; EI esimerkiksi omaisten tai ystävien toive. Jokainen meistä on oman kipunsa ja kärsimyksensä paras asiantuntija. Me itse parhaiten tiedämme, onko elämämme mahdollisesti kovistakin kivuista huolimatta vielä elämisen arvoista. Ketään ei saa pakottaa tai painostaa eutanasiaan.

Kuolinavun antajien asema

Nyt Eduskunnan käsittelyssä oleva eutanasialaki on hyvin lähellä Kanadan mallia. Kanadassa ei puhuta eutanasiasta, vaan siellä käytetään termiä ”Medically assisted suicide”, lääketieteellisesti avustettu itsemurha.

Eettisesti aloitteen mukainen eutanasia olisi nimenomaan avustettu itsemurha. Siinä toteutetaan potilaan oma tahto, eikä kenenkään ulkopuolisen tahto potilaan surmaamiseksi.

Suomessahan itsemurhassa avustaminen on nytkin teoriassa sallittua. Käytännössä ongelmaksi muodostuu sen todistaminen, että kyseessä on avustettu itsemurha eikä surma, tappo tai murha.

Juuri tästä syystä tarvitaan eutanasialaki säätelemään sitä, missä olosuhteissa ja miten lääkärit ja hoitohenkilökunta saavat potilaan tahdon mukaisesti jouduttaa tämän kuolemaa.

Ilman lakia itsemurhassa avustavat ovat vaarassa joutua syytteeseen hoitovirheestä, kuolemantuottamuksesta tai jopa henkirikoksesta.

Itsemurhien ehkäisy

Itsemurhien määrä on Suomessa kääntynyt taas nousuun. Pappina olen monta kertaa törmännyt tilanteeseen, että syöpään tai muuhun mahdollisesti tuskalliseen tautiin sairastuneet tekevät itsemurhan tulevien kipujen pelossa. ”Kun vielä itse siihen kykenevät.”

Näillä ihmisillä olisi kuitenkin voinut olla jäljellä monia vuosia tai kuukausia hyvää elämää ennen kovia kipuja tai jopa niiden tultua.

Mahdollisuus eutanasiaan kipujen käydessä sietämättömäksi ehkäisisi tällaisia ennakoivia, tulevien kipujen pelossa tehtyjä itsemurhia. Sallimalla eutanasia lisättäisiin siis hyvän elämän päiviä.

Eutanasialaki tarvitaan, jotta mahdollisimman hyvää elämää seuraisi mahdollisimman hyvä kuolema.

Pekka Elonheimo, Exitus ry:n varapj.

Potilas-lehti, maaliskuu 2018

Facebooktwitter

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.