Meistä

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan rykorostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön.


Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja
hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. OAK ry on World Federation For Right To Die Societies:n jäsen.

Hallitus
Säännöt