Over ons

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan is de Euthanasie Vereniging in Finland en werd in 1993 opgericht onder naam Exitus Ry ( t/m Juni 2021). Het is een vereniging gebaseerd op een bepaalde ethiek zonder enige binding met politieke partijen of religieuze organisaties. Het belangrijkste doel van de vereniging is het promoten van een wet in Finland die vrijwillige actieve euthanasie mogelijk maakt.

Daarnaast wil de vereniging

  • Een diepgaande discussie mogelijk maken over de dood en het recht van terminaal zieke patienten ḿet waardigheid te sterven.
  • Praktische patientenrechten verbeteren met de wet op patientenrechten in de hand.
  • Alle maatregelen ondersteunen die het zorgstelsel kan bieden op het gebied van langdurig zieke en uitzichtloze zieke patienten.

Actieve euthanasie is een vrijwillige dood waarbij de patient geholpen wordt te sterven. Het is gebaseerd op de vrije wil van een volwassen individu met waardigheid te sterven wanneer geen behandelingen beschikbaar zijn die hem/haar kunnen helpen te genezen van een ziekte, danwel de symptomen van die ziekte te kunnen verlichten. Bij actieve euthanasie dient de doktor op verzoek van de patient een dodelijke dosis medicijnen toe. Actieve euthanasie moet aan de volgende voorwaarden voldoen

  • Het is gebaseerd op de vrije wil van de patient.
  • Het is een ongeneeslijke ziekte en er zijn geen goede behandelwijzen beschikbaar die de ziekte draaglijk kunnen maken.
  • De toestand van de patient gaat met een zekere regelmaar achteruit
  • De patient is ervan overtuigd dat de dood beter is dan te blijven leven.
  • De patient kan zijn overtuiging ofwel mondeling, ofwel schriftelijk kenbaar maken (schriftelijk is beter omdat het misverstanden voorkomt)
  • Twee doktoren nemen de beslissing over actieve euthanasie. De doktor die een directe relatie met de patient heeft en een externe doktor. De medewerking van de doktoren is ook op vrijwillige basis.

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan Ry organiseerd voorlichtingen en discussies rond euthanasie en levenstestamenten. Daarnaast geeft de vereniging informatie en helpt individuen en families in vragen rondom euthanasie.

Als u geinteresseerd bent in ons werk en onze doelstellingen wordt lid van Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan! Lidmaatschap kost 25 euro per jaar.

PS: De hier gehanteerde definitie van actieve euthanasie kan een beetje afwijken van de Nederlandse vanwege de Finse context. Zie voor voorlichting over euthanasie in Nederland de website van de NVVE en de rijksoverheid.