OAK ry:n kansalaisaloitteen eutanasian saamiseksi Suomeen allekirjoitti yli 53 000 ihmistä. Kiitämme lämpimästi kaikkia niitä, jotka halusivat käyttää hetken aikaansa tärkeän asian edistämiseksi.

Kansalaisaloitteen luovuttivat eduskunnalle 29.5.2024 OAK ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Hänninen ja hallituksen jäsen Stefan Wallin. Tilaisuudessa läsnä olivat OAK ry hallituksen jäseniä ja aloitetta kannattavia kansanedustajia.
 
Kansalaiskyselyiden perusteella selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasian laillistamista. Osa puolueista on jo tehnyt puoluekokouksessaan päätöksen, jossa vaaditaan eutanasian laillistamista. Suoraa vastarintaa nykyisellään eutanasian laillistamisen suhteen on vain marginaalisesti. Kuolinapu ei jaa päättäjiä puoluekannan mukaan, vaan kyse on pikemmin henkilökohtaisesta vakaumuksesta.

Tilanteessa, jossa kuolemansairas ihminen ehdottomasti haluaa päättää omat kärsimyksensä, pitää voida asettaa nykyistä suurempi paino itsemääräämisoikeudelle ja kunnioittaa ihmisen omaa tahtoa.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että eduskunta päättää antaa hallitukselle tehtäväksi ryhtyä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasiaa sekä lääkäriavusteista lääkkeellistä kuolemaa koskevan lain säätämiseksi ja eutanasian ja avustetun kuoleman laillistamiseksi Suomessa.

Enemmistö suuresta yleisöstä kannattaa eutanasiaa

Suomessa 81 % kannatti ja vain 14 % vastusti eutanasian laillistamista Helsingin Sanomien tekemässä kyselyssä vuonna 2017. Samana vuonna sairaanhoitajaliiton tekemässä kyselyssä 69 % sairaanhoitajista kannatti eutanasian laillistamista. Tuoreessa Lääkäriliiton ja Tampereen yliopiston lääkärikunnan mielipiteitä kartoittaneessa tutkimuksessa, jossa kyselyyn saatiin noin 9 000 vastausta, enemmistö (noin 55 %) vastasi väittämään ”Eutanasia tulisi laillistaa Suomessa” joko ”Täysin samaa mieltä” (29,3 %) tai ”Osittain samaa mieltä” (25,2 %).

16.5.2024 kokoontunut Lääkäriliiton valtuuskunta keskusteli liiton kannasta eutanasiaan. Tuloksena oli edellä mainitusta tutkimustuloksesta huolimatta, että Lääkäriliitto vastustaa edelleen eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Kannatus eutanasian laillistamiselle on Suomessa siis sekä suuren yleisön että terveydenhuollon ammattilaisten joukossa varsin laajaa. Uusi kansalaisaloite ja sen allekirjoittajajoukko lähettävät päättäjille selvän viestin, että asia on otettava eduskunnassa uudelleen käsittelyyn.

Kesäinen puu

Elämäsi on sinun

Vuonna 2018 eutanasian laillistamista ajava kansalaisaloite kaatui eduskunnassa äänin 128-60, vaikka ennen käsittelyä yli puolet kansanedustajista oli ilmaissut kannattavansa eutanasian laillistamista. Kansalaisaloitteen seurauksena asetettiin Sosiaali-ja terveysministeriön työryhmä, jossa asiantuntijat laativat ehdotuksen eutanasialaiksi. Ryhmä ei päässyt kuitenkaan yksimielisyyteen lain eteenpäin viemiseksi. Ryhmän tuotoksena kuitenkin valmistui hahmotelma Suomen eutanasiaa koskevaksi laiksi.

Tämä lakiehdotus on luonnos Suomen tulevaksi eutanasialaiksi. Se sisältää lain soveltamisalan ja soveltamisen edellytykset sekä toimeenpanon. Lakiehdotusta voidaan käyttää pohjana laadittaessa Suomen eutanasiaa koskeva lainsäädäntöä.

Lahjoitetut varat käytetään eutanasiaa koskevan tietouden levittämiseen, tilaisuuksien järjestämiseen sekä asiantuntijana toimimiseen eutanasiaa koskevassa keskustelussa ja lainsäädäntöä laadittaessa.

OAK Ry