SUOMALAISILLAKIN ON OIKEUS EUTANASIAAN- mielenosoitus 2.11.21 Helsinki

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry järjestää mielenosoituksen eutanasiaa koskevan lain saamiseksi Suomeen tiistaina 2.11.2021 klo 17:00 eduskuntatalon edessä. 

Paikalla puhumassa ovat 

Esko Valtaoja, Stefan Wallin, Kari Enqvist, Vesa Kallionpää ja Juha Hänninen.

Epäinhimillinen kuolemaa edeltävä kärsimys ei ole hyväksyttävää, ja ihmisen omaa vapaata tahtoa saada kuolla arvokkaasti tulee noudattaa!

Me vaadimme, että Suomessa ryhdytään välittömästi toteuttamaan kansan enemmistön mukaista näkemystä ja ryhdytään pikaiseen lainvalmisteluun eutanasian laillistamiseksi Suomessa!!

Tervetuloa mielenosoitukseen!

Jäsenmaksu 25 Euroa

OAK ry

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry on aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Päätavoitteenamme on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasia salliva laki. Ihmisellä olisi siten oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua, kun parantavaa hoitoa ei enää ole ja kun sairauden ennuste on lääketieteellisesti arvioiden toivoton ja inhimillisesti katsoen kestämätön. Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan rykorostaa sitä, että kuolinavun on aina oltava vapaaehtoinen valinta ja että sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön.
Yhdistys jakaa tietoa niin eutanasiasta kuin potilaan oikeuksista ja
hoitotahdon (hoitotestamentin) tärkeydestä. OAK ry on World Federation For Right To Die Societies:n jäsen.