Rosa Liksom

Tämä lakiehdotus on luonnos Suomen tulevaksi eutanasialaiksi. Se sisältää lain soveltamisalan ja soveltamisen edellytykset sekä toimeenpanon. Lakiehdotusta voidaan käyttää pohjana laadittaessa Suomen eutanasiaa koskeva lainsäädäntöä.

Lahjoitetut varat käytetään eutanasiaa koskevan tietouden levittämiseen, tilaisuuksien järjestämiseen sekä asiantuntijana toimimiseen eutanasiaa koskevassa keskustelussa ja lainsäädäntöä laadittaessa.

Elämäsi on sinun

Suomessa 81% kannatti ja vain 14% vastusti eutanasian laillistamista Helsingin Sanomien tekemässä kyselyssä vuonna 2017. Samana vuonna sairaanhoitajaliiton tekemässä kyselyssä 69% sairaanhoitajista kannatti eutanasian laillistamista. Lääkäriliiton 2020 tekemässä kyselyssä puolestaan 48% kannatti ja 47% vastusti eutanasian laillistamista.

Vuonna 2018 eutanasian laillistamista ajava kansalaisaloite kaatui eduskunnassa äänin 128-60, vaikka ennen käsittelyä yli puolet kansanedustajista oli ilmaissut kannattavansa eutanasian laillistamista. Kansalaisaloitteen seurauksena asetettiin Sosiaali-ja terveysministeriön työryhmä, jossa asiantuntijat laativat ehdotuksen eutanasialaiksi. Ryhmä ei päässyt kuitenkaan yksimielisyyteen lain eteenpäin viemiseksi. Ryhmän tuotoksena kuitenkin valmistui hahmotelma Suomen eutanasiaa koskevaksi laiksi.

Suomessa on siis sekä väestön että terveydenhuollon ammattilaisten kannatus eutanasian laillistamiselle. Saksassa, Itävallassa ja Kanadassa kuolemaan avustamisen kiellon on nähty loukkaavan perustuslaillista oikeutta itsemääräämiseen. Miksi siis Suomessa ei edelleenkään olla edistytty eutanasian laillistamisessa?

Oak Ry

Elämäsi on sinun

Kuolema ei minua pelota, kärsiä en halua.
 
Jutta Zilliacus, journalisti, kirjailija ja entinen kansanedustaja.

Jokaisella on oikeus elämään mutta kuolemansairaana ei velvollisuutta sietämättömään kärsimykseen.


Allan Rosas, emeritusprofessori

Yhteiskunnan velvollisuutena on pyrkiä kaikin tavoin turvaaman kaikille sen jäsenille arvokas elämä. Kun kuolema on elämän luonnollinen osa, velvollisuus kattaa myös arvokkaan ja inhimillisen kuoleman turvaamisen. Lääketieteen  ja lääkäreiden tehtävänä tulee olla torjua kärsimystä niin elämässä kuin kuolemassa.

Sirkka Hämäläinen, entinen Suomen Pankin pääjohtaja.